Boka kostnadsfri värdering

Boka kostnadsfri värdering

×
Bostadstyp

På bästa läge i gamla delen av Beddingestrand, precis söder om vägen ligger denna fina hörntomt. Nära strand, affär, golfbana och restauranger. Här har du möjlighet att bygga ditt drömhem, hela 25% byggrätt. Anebyhus har tagit fram ett fint husförslag, enkelt och lätt med totalentreprenad för den som önskar det.

Interiör

Denna fina tomt ligger inbäddad i ett mysigt villaområde endast 500 meter från havet. Ta på dig morgonrocken och promenera ner till havet för ett härligt dopp i det blå. I närheten ligger Sveriges sydligaste golfbana Beddinge GK, en underbar parkbana som passar golfare i alla åldrar.

Anebyhus har tagit fram ett fint förslag på ett 1-planshus, Ekonomen 132. Rummen i huset är planerade så att ni alltid ska möta ett fönster och få in mycket ljus. Prisförslag är 3 299 000 kr. I prisförslaget ingår tomtpris, totalentreprenad samt anslutningsavgifter för VA och el.

Missa inte möjligheten till att förvärva denna tomt och skapa ditt egna lilla paradis! Tomten går att köpa utan husförslaget. Pris för tomt är 895 000 kr.

För mer information om hus som passar på tomten så ring Anebyhusgruppens säljare
Freddie Nielsen 0707160715 eller Johan Larsson 0707160716.

Byggnad

Grundläggning: Betongplatta

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Lilla Beddinge 22:94
Taxeringskod: 210
Taxeringsvärde: 331 000 kr
Taxeringsår: 2016
Pantbrev: 240 000 kr
VA: Vatten saknas. Avlopp saknas.
Samfällighet/Gemensamhetsanläggning/Servitut: Andel i samfällighet/GA: Lilla Beddinge GA:2 Last, Avtalsservitut: Väg, 1287IM-04/26270 Last, Avtalsservitut: Ledning mm, 12-IM2-79/7813 Förtydligande av avtalsservitut väg: Grannfastigheten har rätt att nyttja hörnet Blåeldsvägen/Käringtandsvägen för in- och utfart med fordon, en yta av 2 x 8 meter.
Övrigt tomt: Fastigheten ligger inom detaljplan c 17, se länk under dokument.
Byggrätten är att man får lov att bebygga 25% av fastigheten.
Man får bygga 2 våningar med en byggnadshöjd på 7,6 meter.
Prickad mark finns längs med Beddinge strandväg och Käringtandsvägen.

Det huset som visas är endast ett förslag på hus som man skulle kunna bygga på tomten. Bygglov för hus söker man själv. Förslaget på hus är anpassat efter detaljplan. Huset går att köpa av Anebyhus.

Kommunalt vatten finns i området. Anslutningsavgift är inte betald. Kommunalt avlopp finns i området. Anslutningsavgift är inte betald.

För allmän information om att bygga och bo i Trelleborg kontakta Samhällsbyggnadsnämnden på tel. 0410-733 000 eller maila samhallsbyggnad@trelleborg.se

Närområde

Allmänt

Beddingestrand sträcker ut sig utmed sydkusten mellan Trelleborg och Ystad.

I denna idyll har vi hela tiden havet närvarande oavsett om vi vandrar på den vita stranden eller går en runda på golfbanan. Den gamla delen med sina halmtaksklädda gamla skånelängor utgör själva kärnan i det Beddingestrand som numera vuxit till sig både öster och västerut. Även om det har byggts en hel del så doftar här fortfarande tallskog och hav.

Under sommaren blomstrar orten upp och många turister och sommargäster kommer på besök. Här blandas golfare, campare och sommarstugeägare som njuter av det orten har att erbjuda. Detta gör att vi även vintertid har en lagom stor livsmedelsbutik och några öppna restauranger att välja på.

Närheten till framförallt Trelleborg innebär att det vi inte har i Beddingestrand inte är längre än 20 min bort. Bussförbindelserna mot Trelleborg och vidare mot Malmö är goda och Pågatåg trafikerar sträckan Trelleborg - Malmö. Det finns även långt framskridna planer på att bygga en ringled runt Trelleborg vilket kommer att göra Beddingestrand och de andra orterna öster om Trelleborg mer lättillgängliga. På den vackra kustvägen mellan Trelleborg och Beddingestrand, Skånes svar på PCH, ligger två olika småbåtshamnar, ett fiskrökeri och ett antal restauranger och fik. Detta är utan tvekan en av Skånes trevligare och mest levande nejder.

Ytterligare information

ALLMÄN INFORMATION: De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.
UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC: Säljaren samt fastighetsmäklaren uppmanar köpare/spekulanter att fullgöra sin undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19. Är man som köpare/spekulant osäker på vad detta innebär så uppmanas man härmed att kontakta ansvarig mäklare för frågor kring detta. Undersökningsplikten är förhållandevis långtgående. Till sin hjälp kan man exempelvis anlita en auktoriserad besiktningsman. För ytterligare information kring undersökningsplikten eller annat som kan vara av särskilt intresse såsom förfarande kring budgivning, hur du mäter bostaden, regler kring flyttstädning samt distinktionen mellan fast och lös egendom, energideklaration etc., uppmanas spekulanten att kontakta mäklaren som förser er med muntlig information samt skriftlig information i form av informationsblad.
DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Schablonmässiga uppskattningar förekommer enbart då man inte kunnat få fram verkliga kostnader.
ÖVRIGA KOSTNADER: Vid fastighetsköp betalar köparen 1,5% på köpeskillingen i lagfartskostnad (stämpelskatt) samt kostnaden för eventuellt uttagande av nya pantbrev som är 2% på pantbrevsbeloppet.
BUDGIVNING: Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.
BOENDEKOSTNADSKALKYL: Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.
ÖVRIGT: Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.
När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra register.

Ansvarig mäklare

Porträtt av Linda Ersmark

Linda Ersmark
0733-904989
Reg. Fastighetsmäklare
Kontakta via e-post
Boka fri värdering

Finansiering

Dokument

Följ oss på