Boka kostnadsfri värdering

Boka kostnadsfri värdering

×
Bostadstyp

I kvarteret Vildrosen uppför Derome Mark och Bostad 11 stycken par- och kedjehus! Nyckelfärdigt boende med hög kvalitet! Estetiskt tilltalande arkitektur, kök från Marbodal och funktionell planlösning med 2 helkaklade duschrum. Carport eller p-plats finns till husen!

Interiör

Beskrivning om material samt rumsfördelning finns under dokument Bofakta.

Arkitekt Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter har tagit fram en modern husserie, baserat på tre hustyper i två och tre plan. Den moderna fönstersättningen och fasaden av puts och exklusiva högtryckslaminerade skivor av träkaraktär, ger husen en unik prägel.

Två av husen har penthousevåning med en stor takterrass. Husen är yt-effektiva med bibehållen öppenhet, som till exempel vardagsrum och kök, som bildar en gemensam yta med en härlig rymd.
Varje hus har en egen trädgård men också tillgång till den gemensamma kvartersgården, med planteringar och belysning som bidrar till en trivsam miljö. Dessutom ligger vattendammen och lekplatsen i det genomgående parkstråket i Vasatorps Trädgård bara ett stenkast bort.

Husen har hög materialstandard men självklart kan du själv vara med och påverka ditt framtida boende genom att göra inredningsval. En carport med tillhörande förråd ingår.

Byggnad

Byggnadstyp: 2-plansvilla
Byggår: 2017/2018 Beräknas vara inflyttningsklart 2018
Grundläggning: Betongplatta
Stomme: Trä
Fasad: Ventilerad puts
Fönster: 3-glas
Bjälklag: Trä
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk, FTX
Övrigt byggnad: Entréplan med vattenburen golvvärme, radiatorer på övre planet.
P-plats intill husen i området.

Övriga byggnader

På tomten finns förråd. Tomten lämnas grovplanerad.

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Miniatyrrosen 3
Taxeringskod: 210
Taxeringsår: 2017
VA: Kommunalt vatten och avlopp

Ytterligare information


ALLMÄN INFORMATION: De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren, samt berörd förening och dess hemsida om sådan finnes. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera uppgifter rörande exempelvis lediga p-platser, kommande renoveringar, källarutrymmen, tvättstuga, andra utrymmen tillhörande föreningen, eventuella avgiftsförändringar samt annat av betydelse för köpet av bostadsrätten. Köpare/spekulanter uppmanas också att kontrollera årsredovisning samt stadgar för föreningen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT ETC: Säljaren samt fastighetsmäklaren uppmanar köpare/spekulanter att fullgöra sin undersökningsplikt enligt paragraf 20 i Köplagen. Är man som köpare/spekulant osäker på vad detta innebär så uppmanas man härmed att kontakta ansvarig mäklare för frågor kring detta. För ytterligare information kring undersökningsplikten eller annat som kan vara av särskilt intresse såsom förfarande kring budgivning, hur du mäter bostaden, regler kring flyttstädning samt distinktionen mellan fast och lös egendom etc., uppmanas spekulanten att kontakta mäklaren som förser er med muntlig information samt skriftlig information i form av informationsblad. Köparen är medveten om att boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Köparen uppmanas härmed att kontrollera bostadens area innan köpet.

DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Beroende på typ av driftskostnad så kan den vara specificerad antingen under driftskostnader eller i årsavgiften. Hemförsäkringen och förbrukning av hushållsel är i normalfallet inte en sådan driftskostnad som anges om de inte är obligatoriska tillägg till årsavgiften.

ÖVRIGA KOSTNADER: Föreningen eller den ekonomiska förvaltaren tar i normalfallet ut en överlåtelseavgift på högst 2,5% av prisbasbeloppet. Det är olika om den faller på säljaren eller köparen. Ofta tas också en pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet ut om man pantsätter bostadsrätten. Eventuell medlemsavgift till föreningen kan också förekomma. Dessa summor kan variera, framförallt hos bostadsföreningar. För närmre information vänligen se stadgarna eller konsultera ansvarig mäklare.

BUDGIVNING: Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken köpare eller säljare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut i fråga om försäljningen, det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. Avsteg från den öppna budgivningen kan göras på säljarens inrådan om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.

BOENDEKOSTNADSKALKYL: Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.

ÖVRIGT: Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.
När du varit på visning godkänner du att Våningen & Villan eller tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra register.

Ansvarig mäklare

Porträtt av Roger Buske

Roger Buske
0704-80 72 81
Kontorschef
Reg. fastighetsmäklare
Kontakta via e-post
Boka fri värdering

Extra kontaktperson

Porträtt av Linnea Hultgren

Linnea Hultgren
0737453702
Reg. Fastighetsmäklare
Kontakta via e-post
Boka fri värdering

Finansiering

Dokument

Följ oss på