Objektet är sålt.
Slutpris: 810 000 kr
För mer information, kontakta mäklaren.
Nyköping, Vrena
Strandvägen 11
Tomtarea: 1152 m2
areakälla: taxeringsinformation
 

Byggklar tomt i vackra och natursköna Vrena med utsikt över Hallbosjön!

Nu har du chansen att förvärva denna byggklara tomt från Nyköpings kommun i vackra och natursköna Vrena. Tomten med adress Strandvägen 11 ligger med fin sjöutsikt färdig att bygga ditt drömhus på.

Vrena är ett lantligt beläget samhälle 22 km från centrala Nyköping och ligger naturskönt mellan sjöarna Hallbosjön och Långhalsen. Samhället ligger nästan mitt mellan Flen, Katrineholm och Nyköping. Från Vrena är det 22 km till Nyköping, 27 km till Flen, 35 km till Katrineholm och till Stockholm är det 130 km. Här har du fina naturområden och ett rikt föreningsliv med Vrena IF med bl.a fotboll, bandy, bordtennis. Här finns två fotbollsplaner Mårtensvall och Strandängen med belysning. Strandängen spolas upp till isbana på vintern. Här finns också ett elljusspår som är 1,8 km och som Vrenaborna kallar för Södermanlands vackraste. Paddlingsleden från Katrineholm ned till Nyköping går förbi Vrena.
Från tomten och du tar dig lätt till Nyköping med bil eller kommunala färdmedel. I samhället finns bland annat förskola och skola 1-6 samt matbutik, pizzeria , bensinstation.

Vad får byggas på tomten?
Fristående byggnad i en våning.
Total byggnadsarea (BYA) på tomten får uppgå till max 200 kvm varav huvudbyggnad 150 kvm och eventuellt komplementbyggnad kan uppgå till maximalt 50 kvm.
Maximal byggnadshöjd: 3,9 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för komplementbyggnad.
Se detaljplanen för ytterligare information.

Tomten går att ansluta till ledningar för VA, el och fiber. Tomtköpare ansvarar för att kontakta ledningsägare om anslutning. VA avgift tillkommer utöver köpeskillingen för tomten så även för el och fiber.
Kommunen kan inte erbjuda anslutning till dagvattenledning och därmed måste dagvatten hanteras lokalt på tomten.
På tomten finns en borra, en rest av ett gammalt vattenverk, vilket kan användas för ett bevattningssystem av ny tomtägare. Kommunen kan dock bekosta och ansvara för att ta bort borran ifall ny ägare inte vill ha kvar den.

Anmälan och försäljningsprocess:
1. Anmäl intresse på detta objekt på vår hemsida eller kontakta mig Anette Siljelin för intresseanmälan. Vi kommer löpande uppdatera anmälda spekulanter.
2. Det är fritt att starta budgivningen när som helst. Tomten kommer inte att säljas under utgångspriset. Vid fler än en spekulant kommer det att hållas sedvanlig budgivning. Försäljningen kommer sedan att avslutas när det bedöms att inga fler bud är att vänta.
3. Budgivning kan komma att äga rum på flera tomter samtidigt.
4. Högsta budgivare kommer att få erbjudande att köpa den aktuella tomten. Vinnande spekulant förväntas därför vara tillgänglig på kort varsel för att skriva köpekontrakt. Tillträde sker inom 30 dagar från undertecknade av köpekontrakt.

Budgivare bör vara medvetna om att det kan tillkomma nya budgivare fram till att försäljningen är avslutad. Se vidare Information om status för din tomt under "budgivning pågår".

Bebyggelseplikt:
Köparen ska inom två (2) år efter detta avtals undertecknande uppföra bostadsbyggnad på fastigheten i enlighet med gällande detaljplan.

Köparens åtagande enligt föregående stycke ska anses uppfyllda och byggnadsplikten fullgjord när byggnadsarbetet fortskridit så långt att grundläggning, skyddande ytterväggsstomme och takbeklädnad färdigställts för huvudbyggnad enligt ovanstående åtagande

Om inte ovanstående byggnadsplikt fullgjorts inom utsatt tid har kommunen rätt att kräva vite motsvarande 5% av köpeskillingen.

Överlåtelseförbud:
Fastigheten får ej utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas till annan inom tre (3)år räknat från tillträdesdagen. Detta förbehåll kommer skrivas in i fastighetsregistret.

Om överlåtelse sker inom tre (3) år och utan kommunens skriftliga medgivande har kommunen rätt att kräva vite motsvarande 5% av framtida köpeskilling.

Vi hjälper dig självklart också med värdering av din nuvarande bostad!
Värdera bostad!Värdera din bostad!

Värdera din bostad!

Fyll i formuläret för att boka en värdering av din bostad. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Erbjudandet gäller max en gång per hushåll och år.

*” anger obligatoriska fält

Fyll i dina kontaktuppgifter

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.